Kvalitní projekt - základ úspěšně realizace.

Architektonická studieArchitektonická studie je prvním krokem k úspěšné realizaci Vašich snů a představ.

Na začátku zpracování architektonické studie jste Vy a Vaše přestavy, požadavky, sny a přání, ze kterých společně sestavíme podrobné zadání projektu.
Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku nebo objektu. Podle připraveného zadání zpracujeme v několika variantách návrhy optimálního využití řešeného místa nebo stavby.
Na následné osobní schůzce Vám představíme možná řešení a zvážíme výhody a nevýhody jednotlivých návrhů. Společně nalezneme nejvhodnější řešení, které vychází z Vašich představ a zohledňuje dané možnosti. Zvolenou variantu dopracujeme do finální podoby.
Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje situační výkres, půdorysy všech podlaží, důležité řezy, pohledy na všechny fasády, jednoduché objemové řešení, materiálové a konstrukční řešení. Architektonickou studii Vám předáme v tištěné a digitální podobě.
Architektonická studie je důležitým podkladem pro budoucí jednání s úřady. Kvalitně zpracovaná architektonická studie je zhmotněním představ a vzájemné spolupráce architekta s investorem.
 
facebook