Návrh domuKrásné bydlení začíná kvalitním projektem.

Na začátku návrhu domu je důležitá kvalitně zpracovaná architektonická studie. Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku nebo objektu. Podle připraveného zadání zpracujeme v několika variantách návrhy optimálního využití řešeného místa nebo stavby. Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje situační výkres, půdorysy všech podlaží, důležité řezy, pohledy na všechny fasády, jednoduché objemové řešení, materiálové a konstrukční řešení. Architektonická studie je důležitým podkladem pro budoucí jednání s úřady. Kvalitně zpracovaná architektonická studie je zhmotněním představ a vzájemné spolupráce architekta s investorem. 
Další fází návrhu domu je příprava projektové dokumentace. Projektová dokumentace je nezbytně nutná pro získání stavebního povolení, sestavení rozpočtu pro výběr dodavatele a pro správnou realizaci stavby. V projektové dokumentaci je stavba popsána slovy v technických zprávách a rozkreslena do technických výkresů různé míry detailu podle fáze projektu. 
Dále pro Vás můžeme v rámci návrhu domu zpracovat architektonické řešení interiéru. Podle zadání pro Vás připravíme různé koncepty ztvárnění interiéru. Na následné osobní schůzce Vám představíme jednotlivé varianty. Návrhy společně zhodnotíme a vybereme nejvhodnější řešení. Na Vaše přání poté zpracujeme fotorealistické vizualizace nového interiéru. Zvolené řešení interiéru podrobně rozpracujeme a připravíme potřebnou prováděcí dokumentaci.
Návrh domu je tímto přípraven k následné realizaci.
 
facebook