Bytový dům Ivančice

místo: Ivančice

projekt: 2016

realizace: 2018

investor: soukromá osoba

fotografie: Michal Jenčo

Architektonická studie řeší obytný soubor, který se skládá ze dvou bytových domů, které obsahují pestrou škálu bytů. Větší bytový dům obsahuje 18 bytových jednotek různých velikostí, přičemž každá disponuje vlastním vnitřním parkovacím stáním a sklepní kójí. 

Hmota obou staveb je členěna tak, aby nepůsobila příliš mohutně, zapadla do okolí a nepřevyšovala sousední stavby.
Výše, v severní části řešené lokality, se nachází pavlačový dům s malometrážními byty, který je dvoupodlažní. Výškově tento dům navazuje na okolí rodinné domy. V jižní části, po svahu směrem dolů, je umístěný větší bytový dům.
Tento dům má podzemní podlaží s parkování, které využívá právě svažitosti terénu (parkování není směrem z ulice vidět, podzemní podlaží s parkování je částečně zapuštěno do terénu). Stavba má ustupující jižní průčelí, takže se jakoby sune po svahu, navazuje na danou geomorfologii terénu. Zároveň díky tomuto ustupujícímu průčelí vznikají krásně osluněné jižní terasy.
Obě stavby jsou členěné jak ve hmotě také použitím dvou materiálů fasády. Střídají se zde pruhy světle béžového cihelného obkladového pásku a bílé fasádní barvy. Tato béžovo-bílá kombinace je doplněná šedými hliníkovými okny a pozinkovanými klempířskými a zámečnickými prvky. Fasáda domu je tak řešená prakticky bezúdržbově.
Navržené materiálové řešení dává stavbám nadčasový vzhled, který citlivě doplňuje okolní nesourodou zástavbu.
 
facebook