Rekonstrukce bytového domu v Brně

místo: Brno-Žabovřesky

projekt: 2017

realizace: 2020

investor: soukromá osoba

fotografie: Jiří Ernest

Při rekonstrukci původní administrativní buduvy došlo k navrácení obytné funkce domu a zjednodušení jeho tvaru a materiálového řešení. Bytový dům má tři podlaží, kdy v přízemí se nacházejí i kancelářské prostory. Podzemní podlaží slouží jako sklepy a kotelna. Střecha je řešena jako zelená se střešní terasou. 

 

Cílem rekonstrukce domu je navrátit domu obytnou funkci a zjednodušit jeho tvar a materiálové řešení. Dům je aktuálně dvoupodlažní s obytným podkrovím a podzemním podlažím sloužícím jako sklady a sklepy. Nároží domu bylo hmotově i tvarově výrazné.


Zadáním bylo vytvořit plnohodnotné třetí podlaží a odstranit výrazné nároží. Dům tak získal kompaktnější vzhled. Aby dům nepůsobil příliš mohutně, bylo třetí podlaží opticky odděleno od dvoupodlažní základny domu. Třetí podlaží mírně ustupuje směrem dovnitř, je odděleno stávající římsou a zároveň má odlišné materiálové řešení.

 
facebook