POROTHERM DŮM 2015

soutěž: Porotherm dům 2015 "Bydlení ve vatě”
finálové kolo - nejlepších 7 projektů
 
Navržený úsporný rodinný dům nabízí vysoký komfort bydlení a nízké provozní náklady na jeho užívání. Dispoziční řešení domu odpovídá životnímu stylu současné české rodiny. Komfort bydlení není dán pouze dobrými tepelně-technickými vlastnostmi stavby, ale zejména variabilitou domu a schopností přizpůsobit se měnícímu se věkovému složení obyvatel domu. Dům se tedy v průběhu času nestává pro své obyvatele přítěží.
Navržený dům tvoří jednoduchá kompaktní hmota se sedlovou střechou a nevytápěný kvádr pro skladování zahradního nářadí a sportovního vybavení. Mezi hlavní hmotou domu a venkovním zázemím se nachází kryté parkovací stání a závětří domu. Pozemek je uvažován mírně svažitý s jihozápadní orientací.
 
V přízemí se nachází obývací pokoj s kuchyní, pracovna a zázemí domu. Obytný prostor má vyšší světlou výšku, protože dům kopíruje mírně svažitý pozemek. Díky tomuto převýšení působí obývací pokoj vzdušně. Obytný prostor je opticky rozdělen na část kuchyňskou-jídelní a část relaxační. Součástí obytného prostoru je také částečně krytá terasa. Zapuštění terasy do hmoty domu vytváří prostor chráněný před povětrnostními vlivy a prodlužuje se tak doba užívání terasy. Zapuštěnou část terasy je možné zcela uzavřít okenicemi.
V přízemí poblíž vstupu do domu se nachází pracovna. V době moderních technologií je velmi rozšířená práce z domu alespoň během několika dnů v týdnu nebo v měsící. Tento trend nadále roste. Možnost prácovat z domu je důležitá zejména pro rodiče malých dětí, kteří budou dům užívat ze začátku. 
V patře se nachází velký dětský pokoj, ložnice, zázemí a pobytová chodba s knihovnou a výhledem do ulice. Dětský pokoj je možno pro starší děti rozdělit na dva samostatné pokoje - buď nábytkem nebo stavebně. V chodbě v podkroví se nacházejí stahovací schůdky, které vedou na půdu. Půda slouží jako skladovací prostor.
Navržená dispozice domu počítá i s jeho užíváním po tom, co děti odrostou a odstěhují se. Jako ložnice bude užívána místnost v přízemí, aby stárnoucí obyvatelé domu nemuseli chodit často do schodů. Naproti budoucí ložnice se nachází i plnohodnotná koupelna. Místnosti v patře budou užívány pro přespávání příbuzných, zejména vnoučat, a jako místnost pro koníčky. Klasická pracovna by již v důchovém věku neměla být potřeba.
 
facebook