Rekonstrukce rodinného domu v Brně

místo: Brno, Královo Pole

projekt: 2014

realizace: 2016

investor: soukromá osoba

fotografie: Michal Jenčo

Zadání bylo navrhnout rekonstrukci podkroví a fasády rodinného domu tak, aby dům zapadal do svého okolí a zároveň působil současným dojmem.

Rodinný dům je jednopodlažní s obytným podkrovím. Téměř všechny domy v této části ulice mají stejný charakter. U většiny domů přibyly v průběhu času vikýře a přístavby.

Cílem bylo nenarušit příliš základní charakter domu, ale zároveň vtisknout domu současný charakter. Toho bylo dosaženo zachování původní barevnosti stávající hmoty domu a doplnění domu soudobými oplechovanými vikýři. Vikýře rozšiřují obytnou plochu podkroví.
Oplocení i parkovací stání jsou barevně a materiálově sladěny s domem.
 
facebook