Rodinný dům v Mařaticích

místo: Uherské Hradiště - Mařatice
projekt:
2013
investor: soukromá osoba

Zadáním bylo navrhnout rodinným dům pro rodinu s dětmi, který bude poskytovat komfort a soukromí všem členům. Dalším požadavkem bylo navázat na venkovní prostory s posezením, grilem a bazénem. Prioritou byly velké okenní otvory, které po­skytují prosvětlení interiéru a zároveň umožňují přístup na zahra­du a terasy. Dům má působit reprezentativně a elegantně.

Řešený dům bude sloužit pro rodinu s dětmi. V přízemí se na­chází společenská zóna domu s veškerým zázemím. Do druhé podlaží jsou orientovány ložnice.
 
Rodinný dům je dvoupodlažní s plochou střechou, dům je roz­členěn na dvě hmoty. Přízemí je prostorné, druhé podlaží je kon­cipováno jako ustupující kvádr. Hmota garáže a zázemí, která je předsunuta do uličního průčelí, poskytuje dostatečné soukromí pro rodinný život na terase a v zahradě. Ustoupením hmoty prv­ního podlaží vznikají na střeše terasy, které doplňují ložnice rodi­čů i dětí. Hmotové řešení objektu je podtrženo použitím přesahů a rámů. Členění hmot je zdůrazněno použitými fasádními povrchy - bílou omítkou a obkladem fasádními deskami. Okna jsou hliníková v tmavě šedém odstínu.

 
facebook