Rodinný dům ve svahu

soutěž: Rockhouse - český nízkoenergetický dům roku 2007
ocenění: čestné uznání

 

Dům využívá výhod jak podzemního domu ( malé kolísání okolních teplot) , tak domu s prosklenou jižní fasádou (pasivní solární zisky). Dům vystavuje povětrnosti jen jedinou svou stěnu - jižní - ta je zcela prosklena, aby došlo k co nejintenzivnějšímu získávání slunečního záření. V létě, kdy je přímé sluneční záření do interiéru nežádoucí, jsou sluneční paprsky dopadající pod velkým úhlem stíněny přesahem střechy, dále venkovními žaluziemi nebo korunou listnatého stromu. V zimě, kdy je právě pasivní získávání slunečního záření žádoucí pro ohřívání interiéru, nedochází ke stínění interiéru přesahem střehy, protože sluneční paprsky dopadají pod menším úhlem než v létě a zimní paprsky nejsou stíněny ani listnatým stromem. Teplo je akumulováno do podlahy v obývacím pokoji, do betonové stěny v obývacím pokoji a do zděných příček v ložnicích.

 

Dům ve svahu je zasazen do přírodního svahu v krajině. Stěny domu nejsou v kontaktu se vzduchem ale s půdou - půda je vyrovnávacím faktorem pro změny teplot, protože je špatným vodičem tepla. Nereaguje tedy tak rychle na změny teplot jako vzduch - to přináší výhody jak v zimě, tak i v létě. V zimě drží půda déle teplo, oproti tomu v létě drží déle chlad. Podzemní dům čelí mnohem menšímu kolísání teplot a povětrnosti než běžná budova. Teplo které přechází z budovy do zeminy zůstává v blízkém okolí budovy.

 

Dům je podélně rozdělen na dvě zóny - obytnou (jižní část) a obslužnou (severní část). Příčně je dům rozdělen na zónu společenskou a klidovou. Objekt má jednoduchý konstrukční systém, který se skládá ze tří podélných nosných prvků.

 

hodnocení poroty: Čestné uznání za hledání a aplikaci částečně zahloubené dispozice pod úroveň terénu, jako jednoho z možných řešení nízkoenergetických domů.

média:
ČKA http://www.cka.cc/souteze/vysledky/rockhouse2007

 
facebook