Dům Pásovec

místo: Uherské Hradiště
projekt: 2011
investor: soukromá osoba

SITIACE Stávající objekt se nachází na ulici Jindřicha Průchy v širším centru Uherského Hradiště. Východní fasáda je orientována do menšího náměstíčka, kde je zastoupena smíšená funkce a bydlení. Budova bude pro pěší i automobily přístupná právě z tohoto veřejného prostoru.

VYUŽITÍ OBJEKTU Stávající objekt je bývalou kotelnou, která je v současné domě nevyužívaná a neobsahuje již žádné technologie. Architektonická studie zpracovává možnost rekonstrukce tohoto objektu a jeho zvýšení o dvě další podlaží a o jedno podlaží ustoupené, celkem se tedy bude jednat o čtyřpodlažní objekt. Využití objektu je uvažováno jako polyfunkční dům zahrnující kanceláře, prostorný byt a větší garáž.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Budova je navržena jako jednoduchý kvádr, který kopíruje půdorys původního objektu kotelny. Pravidelný objem je prolomen čtyřmi typy oken. Čtvrté ustupující podlaží je vizuálně potlačeno a dům se jeví jako třípodlažní kompaktní hmota. Jednoduchá budova je opláštěna hravou šedo-žlutou páskovou fasádou, zajímavý akcent tvoří původní komín.

DISPOZICE Do objektu se vchází přibližně se středu uliční fasády. Vchod do objektu a vjezd do garáže je kryt jednoduchou stříškou vystupující nenápadně z fasády. Komunikační jádro s dvojramenným schodištěm se nachází v centru dispozice objektu. Všechny místnosti v budově je přístupné přímo z tohoto komunikačního jádra domu a jsou orientovány k východní fasádě domu. Nárožní kancelář a obývací pokoj využívají kromě východního i jižní oslunění. Některé místnosti jsou dále dosvětleny a větrány některým ze tří světlíků probíhajících podél fasády budovy anebo střešními světlíky. Sociální zázemí jednotlivých funkčních celků je umístěno do středu dispozice jednotlivých podlaží.

KONSTRUKCE Stávající budova bude navýšená o 2 podlaží a střešní nadstavbu. Konstrukčně se bude jednat o ocelový skelet, který příliš nezatíží stávající konstrukce. Stěny budou vyzděny z lehkého zdiva např. YTONG. Zdivo bude izolováno minerální vlnou, fasáda bude z obkladových desek Cembrit. Nadstavba v 4. NP bude řešena jako lehká dřevěná konstrukce s tepelnou izolací a také obložena fasádními deskami.

FASÁDA Fasáda je navržena jako dvouplášťová větraná s obkladem vláknitocementovými deskami Cembrit. Fasádní desky budou upevněny na podkladní dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Mezi deskami a izolací bude ponechána větraná mezera.

 
facebook