Le Dépôt de Champagne

soutěž: Multikomfortní dům Isover - Renovace 2010
ocenění: 1.místo v národním kole soutěže


Le Dépôt de Champagne je projekt konverze bývalého skladiště na nové centrum kulturních a volnočasových aktivit a soudobých forem bydlení.

Koncept využití budovy se odvíjí od myšlenky navázání na velmi těsné prvorepublikové vztahy tehdejšího Československa a Francie. V komplexu je zvýšená koncentrace míst, kde se mohou Francouzi seznámit s českou kulturou a dále jsou zde provozy, které mohou využívat Češi pobývající ve Francii.

Budova má reprezentovat současné trendy v mnoha různých aspektech života.  Ať je to z oblasti mezinárodních vztahů vzájemné sbližování jednotlivých evropských zemí; anebo navracení života do měst s důrazem na integraci nevyužívaných objektů podle tezí současného urbanismu. Projekt se dále snaží reagovat na trend flexibilní pracovní doby a práce z domova tím, že propojí bydlení a práci v jedné jednotce.

V neposlední řadě z oblasti ekologie je to přeměna energeticky velmi náročného objektu na budovu energeticky pasivní a použití recyklovaných materiálů. Pro opláštění budov budou zčásti použity recyklované lahve od šampaňského.

Využití komplexu Le Dépôt de Champagne je zvoleno tak, aby zajistilo návštěvnost co nejširší skupinou obyvatel v různé denní doby během celého roku. Nové funkce jsou navrženy tak, aby byla budova každodenně využívána rezidenty, aby se stala pravidelným cílem pro obyvatele čtvrti Pantin a dále aby lákala také návštěvníky ze vzdálenějších částí Paříže.

Jednou z nosných myšlenek rekonstrukce objektu je použití recyklovaného skla z lahví od šampaňského. Většina vyrobeného "Champagne" zůstává ve Francii, kde se spotřebuje ( je to asi 188 mil. lahví za rok - tj. cca 61% z celkové produkce champagne). Šampaňské je jedno z národních specifik Francie a sklo patří k materiálům, které nejvíce zatěžují životní prostředí. Proto je vhodné tyto lahve právě ve Francii recyklovat a použít pro rekonstrukci stavby, která splňuje všechny aspekty trvale udržitelného rozvoje (aspekt ekonomický, ekologický a sociální).

Le Dépôt de Champagne je skvělým místem jak pro bydlení, tak pro příjemné strávení volného času.
Budovy jsou renovovány podle přísných požadavků na multi-komfortní dům ISOVER.

média:
Isover http://www.isover-students.com/content/view/171/180/

 
facebook