Multigenerační hřiště

soutěž: multigenerační hříště Saternus

Zvolené řešení vychází ze současného rozvržení hřiště a umístění zeleně.
Navržené hřiště je rozděleno do několika částí. V areálu jsou umístěna čtyři hřiště, která jsou od okolí oddělena betonovými schody. Tato hřiště jsou mírně zapuštěna do terénu a okolní schody slouží zároveň jako tribuna, sezení pro diváky a ostatní návštěvníky areálu.  Jednotlivá hřiště jsou navzájem propojena tartanovou plochou, na které jsou umístěny lavičky, stezka zdraví a menší dětské hřiště. Tartanová plocha je na západní i na východní straně zakončena dalšími hřišti, která jsou ve stejné výškové úrovni jako centrální plocha.
 
Hřiště je rozděleno do několika částí, které jsou určeny jedné nebo více zájmovým skupinám. Základními zájmovými skupinami, se kterými návrh pracuje, jsou rodiče s dětmi, děti z mateřské školy, teenageři a senioři.

Asi jedna třetina herních prvků a mobiliáře jsou nově navržené prvky a zbývající prvky jsou vybrány ze sortimentu firmy Saternus. Nové prvky jsou navrženy v jednotné koncepci jako materiálově, tak vzhledově.

 
facebook