Pavilon Slovanské epopeje a Muzeum Alfonse Muchy

soutěž: Pavilon Slovanské epopeje a Muzeum Alfonse Muchy,CENTRAL GROUP a.s. 2009
ocenění: ve finálním výběru


Komplex Pavilonu Slovanské Epopeje a Centra Alfonse Muchy je všestranné kulturně-umělecké centrum.
Budova Pavilonu Slovanské Epopeje je tvořena třemi vrstvami. První vrstva vytváří vlastní výstavní sál. Tento prostor je uzavřen do sebe a představuje místo koncentrace na umělecké dílo. Výstavní sál je obalen servisní slupkou, která zajišťuje optimální technické podmínky pro obrazy a integruje veškerý nutný servis pro návštěvníky expozice Slovanské epopeje.  Třetí vrstvu představuje transparentní obal budovy ze skla a carrarského mramoru. Použití carrarského mramoru na fasádě Pavilonu vychází z barevnosti a světelné atmosféry obrazů Slovanské epopeje.

Druhou část komplexu představuje Centrum Alfonse Muchy, které vyplňuje dnes prázdný sokl bývalého Stalinova pomníku na Letné.  Umístěním Centra do tohoto prostoru dojde ke zhodnocení místa s mimořádnou polohou a pohnutou historií.

Celou stavbou prochází princip prolínání - prolínání historie a současnosti, teorie a praxe, vzdělávání a volného času, prolínání budovy s jejím okolím a prolínání jednotlivých prostorů navzájem. Prolnutím jednotlivých kvalit získáváme víc, než může zajistit každá kvalita samostatně.

média:
http://bydleni.idnes.cz/architekti-chteji-muchovu-epopej-vystavit-v-podzemi-pod-vitkovem-1cw-/architektura.aspx?c=A100420_110146_architektura_web
 

 
facebook