Polyfunkční dům Brno - Líšeň

místo: Brno - Líšeň
projekt: 2014
investor: soukromé osoby
 
Navržená budova se snaží vytvářet městský charakter oblasti; je toho docíleno i výškou typickou pro městský dům v rámci okrajové městské čtvrti. Dům využívá výškového rozdílu v terénu, kdy tento výškový rozdíl je využit dvěmi podlažími parkování.
 
Dům se svým charakterem snaží navodit příjemnou atmosféru a vytvořit pomyslné nové centrum dané oblasti. V objektu se nachází obchodní parter s prodejnami denního užívání, jako je pekárna, ovoce - zelenina nebo trafika. Druhé podlaží zaujímají administrativní prostory s kancelářemi různé velikosti. Celé třetí ustupující podlaží zaujímají kancelářské prostory pro větší firmu. Prostory ve 3. podlaží jsou velice příjemné, dobře prosluněné a disponují odpočinkovou terasou.
Dvě podzemní podlaží jsou využity pro parkování, technickou místnost nebo sklad.
Fasáda domu je navržena jako kombinace bílé omítky a dřevěného obkladu, což působí příjemně, optimisticky a dům členěním fasády dostává velmi příjemné lidské měřítko.
 
Obchodní parter objektu může být využíván obyvateli sousedního sídliště, což jsou rodiny s dětmi a senioři. Během dopoledne se v dané lokalitě pohybují právě senioři a maminky s malými dětmi. Těmto cílovým skupinám jsou přizpůsobeny jak provozy uvnitř budovy, tak navazující veřejné pros­tory. 
Navržený objekt by nabízel také kvalitní kancelářské prostory s možností parkování přímo v budově, což je nemožné například v centru města. Služby v parteru mohou být využívány i lidmi pracujícími v horních podlažích.
 
facebook