Revitalizace předpolí Květné zahrady

projekt: bakalářská práce Gabriela

Hlavní bodem projektu je aktivovat dnes nevyužitou a zanedbanou plochu pomerančové a holandské zahrady a přitom reagovat na kontext zahrady. Řešení se nesnaží zastínit hodnotu a krásu historické podoby zahrady, tak jak je známa z rytin vzniklých těsně po jejím dokončení. Výsledkem je koncipování "cesty” jako pokračování osy činností (vstupní objekt - králičí kopeček - voliéra) a umístění aktivit na prolnutí "reakcí” a zastavitelného území. Vše začíná v informačním centru. Zde se návštěvník informuje o zahradě a poprvé se může rozhodnout. Buď zvolí prohlídku formální části (přes Čestný dvůr přímo do zahrady), nebo pokračuje přes informační centrum do holandské a pomerančové zahrady. Zde ho vede cesta, která nabízí "aktivity” - kryté venkovní výstavy nebo objekt s kavárnou a výstavami. Je na návštěvníkovi, jakou cestu si vybere. Hmotový návrh skleníků v jižní části reaguje na půdorysné uspořádání původní bažantnice, zachovává a umocňuje pohledovou osu od studeného skleníku k voliéře.

 

 
facebook