Revitalizace předpolí Květné zahrady

projekt: bakalářská práce Veronika

Projekt revitalizace části Květné zahrady se odvíjí od pochopení jedinečnosti této historické památky. Zahrada je v celosvětovém měřítku výjimečná tím, že zůstala z velké části zachována ve své barokní podobě. Úplný zánik se týkal hlavně zahrady holandské a pomerančové. V mém projektu je navrženo obnovení těchto zaniklých zahrad a doplnění plochy předpolí zahrady současnými prvky.

Navržené řešení svým působením zahradu nezastiňuje, ale naopak ji respektuje, inspiruje se jí a snaží se vyzdvihnout její jedinečnost. Mojí prioritou bylo najít střízlivé řešení s použitím jednoduchých výrazových prostředků. Optimální využití stávajících budov umožňuje minimalizovat stavební zásahy do obnovených drobných zahrad.

Projekt si dává za cíl propojit výjimečný historický odkaz se současnými nároky na provoz zahrady.

 
facebook