Smuteční síň Roudnice nad Labem

soutěž: zpracování architektonického návrhu "Smuteční síně do Roudnice nad Labem"
vyhlašovatel: Město Roudnice nad Labem

Smuteční hosté se pomalu scházejí u smuteční síně. Ti, kteří přijeli autem, přicházejí k budově posledního rozloučení branou v cihelné zdi. Místní přicházejí pěšky přes hřbitov, na který přirozeně navazuje park se smuteční síní. Dvě přístupové cesty, od silnice a od hřbitova, se protínají v krytém předprostoru budovy. Nejbližší pozůstalí již čekají v klidné místnosti s atriem, kolem kterého vede "cesta" k místu vystavení zesnulého. Ze zšeřelého foyer vcházejí lidé do převýšené obřadní síně, která je zalitá rozptýleným světlem.  Pohled smutečních hostů se upírá dopředu na katafalk s rakví. Bezprostředně na obřadní síň navazuje atrium, které umocňuje perspektivu místnosti. Ve žlábcích jeho čelní stěny teče voda, která symbolizuje koloběh života a smrti. V popředí kvete sakura, která představuje člověka, se kterým se pozůstalí přišli naposled rozloučit. Celý prostor působí klidně, dřevo a cihla proteplují interiér. V sále se rozezní hudba a poté přichází řečník. Pozůstalí se důstojně loučí se zesnulou osobou.

Na konci obřadu se pomalu uzavírá neprůhledná opona. Pohled na rakev a na atrium se stále zmenšuje, až zmizí docela. Místnost na okamžik ztemní a v tom se zprava začne rozevírat druhá opona, která byla během smutečního obřadu uzavřena. Otevírá se tak pohled přes klidnou vodní hladinu do sakurového háje. V obřadní síni vzniká jiná perspektiva prostoru, která táhne pozůstalé ven, zpět do běžného života. Smuteční hosté odcházejí z obřadní síně do sakurového háje po cihelné lávce, která jen nepatrně vyčnívá nad  vodní hladinu. Tato cesta umožňuje i působivé vynášení rakve, kdy procesí prochází na hřbitov skrz sakurový háj.
Architektura budovy zůstává během celé smuteční ceremonie v pozadí, neodpoutává myšlenky pozůstalých na zemřelého, neruší, ale naopak pomáhá pozůstalým vyrovnat se s jejich zármutkem. Hra světla a přírodní symboliky provádí smuteční hosty intuitivně budovou.

 
facebook