Volnočasové a integrační centrum v Hranicích

místo: Hranice
projekt: 2011
investor: SOLIDARIS, o.s.

Základními východisky projektu je pochopení potřeb mentálně postižených osob a zhodnocení špatně využitelného záplavového území. Studie navrhuje vznik parku aktivit, ukázkové zahrady a objektu volnočasového a integračního centra.

Centrum vytváří důležitý bod na trase z centra města do sousedního lázeňského města a propojuje dvě významné oblasti ve městě, které sdružují různá kulturní zařízení a sportoviště.

Návrh protipovodňových opatření se vyvíjel od varianty s částečným navýšením terénu a umístěním protipovodňové hráze až po přírodě blízké opatření v podobně terénního valu, který neomezuje přirozené procesy na řece Bečvě a zachovává aktivní záplavovou zónu v téměř nezměněné podobě.

Stavební program byl zpracován ve dvou variantách. V obou verzích je stěžejní kreativní kavárna, která je propojená s gastrodílnou. Ve stavebním programu A je kladen důraz na zahradnictví, program B se více zaměřuje na kreativní dílny.

Návrh budovy je vystavěn na lapidárním principu souhry samostatných boxů s jasně danými funkcemi a volného spojujícího prostoru. Základem je jednoduchá orientace a volný, pro všechny přístupný prostor.

Zahradní a parkové úpravy v řešeném území jsou voleny tak, aby plně podpořily charakter plánovaného volnočasového centra. Návrh je tvořen geometricky se střídajícími segmenty ploch o různé funkci, které spojuje promenáda vedoucí po koruně hráze.

 

 
facebook