Fasáda Obecního úřadu v Tučapech

březen 2014

Na podzim byla v Tučapech realizována nová fasáda obecního úřadu dle našeho návrhu.

Barevní řešení fasády obecního úřadu vychází z primárního účelu budovy - reprezentace obce. Barvy jsou voleny tlumené, které působí důstojně a reprezentativně.
Velikost okenních otvorů zůstala stávající. Objekt byl zateplen 150 mm tepelné izolace. Nová vrata jsou sekvenční. Na objektu je umístěn výrazný nápis “OBECNÍ ÚŘAD TUČAPY“. Nápis je kovový - jednotlivá písmena jsou vypálena do plechu. Střešní krytina objektu je nová.
 
facebook