Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

březen 2014

Na podzim jsme se zúčastnili architektonické soutěže na návrh školy pro Psáry a Dolní Jirčany.

Navržená škola by měla vytvořit paralelní centrum těchto obcí – centrum života pro místní školáky i centrum kulturního a společenského života pro širokou veřejnost. Budovy školy vytvářejí svým uspořádáním tzv. „náves“, do které jsou orientovány vchody školních budov. Zvolené rozložení staveb pozemek v maximální míře využívá. Jsou zde navrženy jak dostatečné prostory pro provoz školy, tak velkorysé venkovní prostory pro volnočasové aktivity děti i pro akce obce. Veřejné prostory jsou utvářeny vzájemným postavením budov a zároveň konfigurací terénu, který pozvolně klesá směrem na západ. 
Žádný prostor není tzv. „za rohem“, skryt před zraky ostatních, aby zde nevznikala temná zákoutí, kde může docházet k šikaně. V exteriéru se střídají plochy shromažďovací, odpočinkové i místa určená pro sportovní aktivity. Prostory v exteriéru i interiéru působí přívětivě a vytvářejí příjemné prostředí pro povinnou školní docházku místních dětí.
 
facebook