POROTHERM DŮM 2015

duben 2015
Náš návrh rodinného domu se probojoval do finálového kola soutěže Porotherm dům 2015.
Navržený úsporný rodinný dům nabízí vysoký komfort bydlení a nízké provozní náklady na jeho užívání. Dispoziční řešení domu odpovídá životnímu stylu současné české rodiny. Komfort bydlení není dán pouze dobrými tepelně-technickými vlastnostmi stavby, ale zejména variabilitou domu a schopností přizpůsobit se měnícímu se věkovému složení obyvatel domu. Dům se tedy v průběhu času nestává pro své obyvatele přítěží. 
Navržený dům tvoří jednoduchá kompaktní hmota se sedlovou střechou a nevytápěný kvádr pro skladování zahradního nářadí a sportovního vybavení. Mezi hlavní hmotou domu a venkovním zázemím se nachází kryté parkovací stání a závětří domu. Pozemek je uvažován mírně svažitý s jihozápadní orientací.
 
facebook