dvě ocenění v soutěži POROTHERM DŮM 2012 – 2013

V soutěži POROTHERM DŮM 2012 - 2013 na téma "viladům v intravilánu obce" jsme získaly Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení a Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ.

Hodnocení poroty:
Objekt vhodným způsobem doplňuje stávající zástavbu samostatně stojících rodinných domů o nový typ bydlení - viladům s byty pro malou domácnost. Navržená budova na malé užitné ploše nabízí komfort rodinného domu a disponuje přitom veškerým nezbytným zázemím.

Vtipným umístěním hlavního vstupu a nestandardním situováním parkovacích míst je výrazně redukována nezbytnost využívání vertikálních komunikací v budově. Díky ustupujícímu poslednímu podlaží pak budova ve vztahu k okolnímu prostředí získává odpovídající měřítko a v kontextu stávající individuální zástavby nepůsobí rušivým dojmem.

Autor vynikajícím způsobem využil svažitého terénu zastavovaného pozemku a částečným zapuštěním objektu do terénu docílil mimo jiné i vyrovnané bilance výkopů a násypů.

Projekt v maximální míře využívá komplexního cihlového systému Porotherm včetně malt a omítkovin.

 
facebook