Spolupráce při realizaciPro kvalitní výsledek je důležitá spolupráce s architektem i v průběhu realizace.

Při vlastní realizaci návrhu je velmi důležitá kontrola jejího průběhu autory projektu, ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo interiér. Jako autoři totiž známe projekt nejenom tak, jak je nakreslen na papíře, ale také se všemi souvislostmi, které se během návrhu a projektování vyskytly. Důležitý je pro nás konečný výsledek, jímž je úspěšně dokončená realizace stavby nebo interiéru, se kterou budete spokojeni.

Spolupracujeme na následujících fázích realizace:

spolupráce při výběru dodavatele - doporučíme Vám osvědčené stavební firmy a řemeslníky a pomůžeme Vám při porovnání cenových nabídek
spolupráce během provádění stavby – provádíme autorský dozor na stavbě nebo během realizace interiéru
zpracování časového harmonogramu realizace
zpracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr
 
facebook